Shopping Cart

Inga produkter i kundvagnen.

Integritetspolicy

1.- ANSVARIGT

Emmie Ekdahl

2.- INFORMATION OCH SAMTYCKE

Genom att acceptera denna integritetspolicy informeras användaren och ger sitt kostnadsfria, informerade, specifika och entydiga samtycke till att deras personuppgifter behandlas av Emmie Ekdahl.

3.- FÖR VILKT MÅL Emmie Ekdahl BEHANDLAR ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter som tillhandahålls av användaren kommer att behandlas av Emmie Ekdahl i enlighet med följande syften:

Genomföra tillhandahållandet av de avtalade tjänsterna, bibehålla avtalsförhållandet och övervaka det, samt genomföra nöjdhetsundersökningar.
Hantera, behandla och svara på förfrågningar, förfrågningar, incidenter, klagomål, anspråk eller förfrågningar från användaren.
Hantera sändning av kommersiell kommunikation om produkter och tjänster som marknadsförs av Emmie Ekdahl på elektronisk och / eller konventionell väg.
Förbered en kommersiell profil med egna källor för att erbjuda användarens produkter och tjänster i enlighet med deras intressen.

4.- HUR HUR LÅNG BEHANDLAR Emmie Ekdahl ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER?

Användarens uppgifter relaterade till uppfyllandet av avtalsförhållandet kommer att sparas för detta ändamål under hela den tid som avtalet är i kraft och, även senare, under hela den tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning och tills det eventuella ansvar som härrör från avtalet föreskrivs. När det gäller sändning av kommersiell kommunikation kommer Emmie Ekdahl att behandla användarens data tills användaren invänder.

5.- VILKA ANVÄNDARE FÅR Emmie Ekdahl BEHANDLA?

Emmie Ekdahl kommer att behandla följande kategorier av användardata:

Identifieringsuppgifter: Namn, efternamn / företagets namn.
Kontaktinformation: postadress, e-postadress och telefon.
I händelse av att användaren tillhandahåller uppgifter från tredje part, förklarar han att han har deras samtycke och åtar sig att överföra informationen i sekretesspolicyn, vilket undantar Emmie Ekdahl från något ansvar i detta avseende. Emmie Ekdahl kan emellertid utföra periodiska verifieringar för att verifiera detta faktum genom att anta motsvarande aktsamhetsåtgärder i enlighet med dataskyddsföreskrifter.

6.- VAD ÄR LÄGET FÖR BEHANDLING AV ANVÄNDARE?

Emmie Ekdahls bearbetning av användardata för att skicka kommersiell kommunikation, för profilering och för att genomföra nöjdhetsundersökningar baseras på Emmie Ekdahls legitima intresse i enlighet med bestämmelserna i RGPD. Å andra sidan är behandlingen av användarens data för att hantera, bearbeta och övervaka inköp som görs av användaren genomförandet av köpeavtalet, så tillhandahållandet av uppgifterna för detta ändamål är obligatoriskt och skulle förhindra att det uppfylls. annat.

7 - TILL VILKA MOTTAGARE KOMMENDERAS ANVÄNDARDATA?

Användardata får endast kommuniceras till offentliga förvaltningar i de fall som anges i lagen.

8 - KOMMERSIELL OCH FRAMMANDE KOMMUNIKATION

Ett av syftena för vilket Emmie Ekdahl behandlar de personuppgifter som tillhandahålls av användarna är att skicka kommersiell kommunikation till dem på elektronisk och konventionell väg med information om produkter, tjänster, kampanjer, erbjudanden, evenemang eller relevanta nyheter för användare. Närhelst någon kommunikation av denna typ görs kommer den att riktas enbart och uteslutande till de användare som inte tidigare har uttryckt sin vägran att ta emot dem. Om användaren vill sluta ta emot kommersiell eller reklamkommunikation från Emmie Ekdahl kan han begära att tjänsten annulleras genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: emmie@emmieekdahl.com eller genom länken som visas i sidfoten av reklam-e-postmeddelanden.

9 - ÖVNING AV RÄTTIGHETER

Användaren kan skicka ett brev till Emmie Ekdahl eller ett e-postmeddelande till emmie@emmieekdahl.com med referensen "Dataskydd", som bifogar en fotokopia av deras identitetsdokument, när som helst och utan kostnad, till:

Återkalla samtycken.
Få en bekräftelse på om Emmie Ekdahl behandlar personuppgifter som rör användaren eller inte.
Få åtkomst till dina personuppgifter.
Åtgärda felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
Begär att dina uppgifter raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
Skaffa från Emmie Ekdahlla begränsning av databehandling när något av villkoren i dataskyddsföreskrifterna är uppfyllda.
Begär portabiliteten för dina data.
Gör anspråk hos den spanska byrån för dataskydd, via följande adress https://www.agpd.es, när den berörda parten anser att Emmie Ekdahl har brutit mot de rättigheter som erkänns av tillämpliga bestämmelser om dataskydd.

10 - SÄKERHETSÅTGÄRDER Emmie Ekdahl

Emmie Ekdahl kommer att behandla användarens data hela tiden på ett helt konfidentiellt sätt och hålla den obligatoriska sekretessplikten angående dem, i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga regler, genom att anta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar säkerheten för dina uppgifter och undvika ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, med hänsyn till teknikens tillstånd, typen av lagrade data och de risker som de utsätts för.

11 - FÖRÄNDRINGAR

Emmie Ekdahl förbehåller sig rätten att revidera sin integritetspolicy när som helst den anser lämplig. Av denna anledning ber vi att du regelbundet läser denna sekretesspolicy för att läsa den senaste versionen av Emmie Ekdahls integritetspolicy.